Kultura fizyczna i sport stanowią w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Zadaniem własnym samorządów terytorialnych, obok innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury fizycznej na swoim terenie działania.

Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na dofinansowanie zadań związanych z aktywnością ruchową ogółu społeczności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dotyczącym szeroko pojętej aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży Dziennik Gazeta Prawna w tym roku po raz drugi organizuje ranking, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 100 tys., miasta powyżej 100 tys.ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANKIETY WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ)

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania dostępu do ankiety

* pola wymagane

Nazwa gminy/miasta*
Imię i Nazwisko włodarza*
Ulica i numer*
Kod pocztowy*

Format wprowadzania: XX-XXX

Miejscowość*
E-mail*
Telefon*
komórkowy
lub stacjonarny

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

Imię i Nazwisko osoby kontaktowej*
E-mail osoby kontaktowej*
Telefon osoby kontaktowej*
komórkowy
lub stacjonarny

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwiającego dostęp do ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do rankingu.


Pobierz zgłoszenie o przystąpieniu do rankingu tutaj: zgłoszenie ( zał. 1 do regulaminu )


Prześlij podpisane zgłoszenie na adres: rafal.zielinski@infor.pl najpóźniej do 26 września br.